001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Triatlon Hurbanovo 2018 – poďakovanie

Triatlon Hurbanovo 2018

V krásnom slnečnom septembrovom dni sme spolu oslávili triatlonový sviatok - 7.ročník Triatlonu Hurbanovo. Ďakujeme mestu Hurbanovo, všetkým sponzorom, STÚ a rozhodcom, členom a pretekárom z Triatlonového klubu Nové Zámky a dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o úspešné zorganizovanie pretekov.

Každoročne krôčik po krôčiku napredujeme s organizáciou pretekov a po minuloročnom úspešnom zvládnutí M-SR všetkých kategórií (nádeje, žiaci, šprint triatlon od dorastu po AG) sme skvalitnenie podujatia v tomto roku mali náročné. Avšak zaradenie do STA TOUR 2018 a hlavne vďaka nezištnej podpore Slovenskej Triatlonovej Akadémie sme sa opäť posunuli vpred. V tomto trende chceme pokračovať ďalej aj v budúcich rokoch.

Veľká vďaka patrí zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu Fair-Play. Ak každý prispeje svojím dielom k bezproblémovému chodu pretekov, k tomuto patrí aj detailné oboznámenie sa s propozíciami pretekov ešte pred dňom podujatia, tak potom všetci môžeme vyjadriť spokojnosť a tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ a uchovať si mnoho príjemných zážitkov.

Čo negatívne vnímam je obsadenie A-štartu šprint triatlonu:

  • nižšia účasť kvalitných výkonnostných pretekárov, hlavne dorastencov a juniorov, spôsobená aj veľmi nevhodným zaradením iných okrajových M-SR z multišportu do jedného víkendu spolu s triatlonom, navyše finálovými pretekmi Slovenského pohára v triatlone
  • zaradenie sa mnohých pretekárov, ktorí nezvládli udržať plný počet kôl na cyklistike a o kolo boli dobehnutí už na začiatku svojho 2 kola. Týmto ohrozovali plynulosť a bezpečnosť pretekania na čele pretekov a navyše neskorým príchodom do cieľa s časmi oveľa horšími ako 1:15 hod. ohrozili plánovaný časový harmonogram pretekov. Toto ma núti prehodnotiť generálny pardon a nabudúce striktne pristúpiť k stiahnutiu týchto pretekárov z trate v zmysle propozícií a štatútu daného A-štartu.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!

Pozvánka na Triatlon Hurbanovo 2018

Milí priatelia triatlonu, srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky určené pre celú športovú verejnosť. Pôjde o 7.ročník Triatlonu Hurbanovo, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.9.2018 na štrkovisku v časti Bohatá v Hurbanove. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v triatlone pre rok 2018 a sú zaradené do najvyššej 1.kategórie, t.j. bodovanie od 1000 bodov pre víťaza. Štart prvej kategórie je o 9:00.

Pripravené sú trate od vzdialeností 50m plávanie – 1km cyklistika – 250m beh pre najmenšie detičky do 7 rokov až po oficiálne vzdialenosti šprint triatlonu 750m plávanie – 20km cyklistika – 5km beh pre všetkých od 16 rokov. Pre šprint triatlon máme pripravené osobitné štarty pre ženy a 2 samostatné štarty – A/B pre mužské kategórie, venujte tomuto pozornosť! Menej zdatní sa môžu popasovať na kratších tratiach Fit triatlonu 400m plávanie – 10km cyklistika – 2km beh.

Užijete si srdečnú rodinnú atmosféru a preteky, kde si to „svoje“ nájde každý bez ohľadu na vek a výkonnosť

Informácie o Triatlone Hurbanovo nájdete tu:

Pozvánka na Akvatlon Šurany 2018

Pozývame všetkých pretekárov na 4.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý sa uskutoční v nedeľu 15.7.2018 na prírodnom kúpalistu Tona v Šuranoch. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2018 a sú zaradené do najvyššej 1.kategórie, t.j. bodovanie od 1000 bodov pre víťaza. Štart prvej kategórie je o 9:00.

Informácie o Akvatlone Šurany nájdete tu:

Levický akvatlon 2018

Športový klub ATÓM Levice organizuje zimný aktvatlon v Leviciach, dňa 17.2.2018 (sobota). S našimi skúsenosťami s organizovaním pretekov pomáhame priateľom z levického klubu, prihlasovať na preteky sa môžete na našich stránkach:

Vzhľadom na to, že celá organizácia pretekov (rozdelenie do rozplavieb, výsledky plávania, štart behu) prebieha z nášho systému, tak dôrazne prosíme pretekárov, aby sa prihlasovali IBA cez náš prihlasovací systém.
Uľahčíte tak prácu nám, minimalizujete riziko nezrovnalostí v registráciách a v nahlásených časoch plávania a zároveň budete mať prehľad o ostatných pretekároch a ich časoch. Ďalej budete mať plnú kontrolu nad vašou registráciou na preteky, možnosť aktualizovať údaje a nahlásený čas plávania a v prípade nepredvídaných okolností aj možnosť odhlásenia z pretekov.
Ďakujeme.

Podporte nás 2% dane

Obraciame sa na športových priaznivcov a sympatizantov Triatlonového klubu Nové Zámky s výzvou na poukázanie 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Prostriedky, ktoré nám poukážete z 2% daní, budú použité na zabezpečenie pretekov – Vianočného akvatlonu Nové Zámky, Akvatlonu Šurany a popularizačných pretekov triatlonu v okolí Nových Zámkov. Na všetkých našich podujatiach výrazne podporujeme športovanie detí a mládeže (už v roku 2012 náš klub ako 1 na Slovensku priniesol kvalitne zorganizovaný triatlon aj pre deti do 11 rokov, dnes už pripravujeme preteky aj pre mladšie deti, najmladší účastíci na našich pretekoch zvyknú byť vo veku 6 rokov). Prostriedky budú tiež použité na podporu partnerských podujatí po celom Slovenku.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane (návod podľa pravidiel z roku 2019, pre poukázanie zaplatenej dane z roku 2018):

Zamestnanec
1. najneskôr do 15.2.2019 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2018“ (treba označiť "ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona").
2. najneskôr do 30.4.2019 doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska vyplnené tlačivá:


Ak si chcete vytlačiť nevyplnený formulár, môžete použiť túto editovateľnú pdf verziu formuláru. Oba formuláre sú už vyplnené údajmi nášho klubu.
Poukazovaná suma 2% musí byť u zamestnancov najmenej 3€.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 5.strane - VIII. ODDIEL pre typ A resp. na 12.strane - XII. ODDIEL pre typ B, kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Poukazovaná suma 2% (resp. 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 40hod. dobrovoľníckych prác) musí byť u fyzických osôb najmenej 3€.

Právnická osoba:
v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 12.strane - VI. časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" (alebo v osobitnej prílohe, ak poukazujete viacerým prijímateľom), kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (po splnení podmienok až 2%) z dane, minimálna výška je 8€.

Viac informácií o systéme poukazovania 2% z dane nájdete aj na www.rozhodni.sk, .

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu!