001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Preteky v roku 2020

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, s ľútosťou oznamujeme, že podujatia Akvatlon Šurany a Triatlon Hurbanovo v roku 2020 pre koronavírus nebudeme organizovať. Ak to situácia dovolí a bude fungovať aj krytá plaváreň, tak zorganizujeme tradičný Vianočný akvatlon:
  • Vianočný akvatlon Nové Zámky, 20.12.2020, 7.ročník
  • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2020

Držme si palce, aby sme v lete porazili najhlavnejšieho súpera - koronavírus! Potom budeme môcť zápoliť aj navzájom medzi sebou.

Podporte nás 2% dane

Obraciame sa na športových priaznivcov a sympatizantov Triatlonového klubu Nové Zámky s výzvou na poukázanie 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Prostriedky, ktoré nám poukážete z 2% daní, budú použité na zabezpečenie pretekov – Vianočného akvatlonu Nové Zámky, popularizačných pretekov triatlonu v okolí Nových Zámkov. Na všetkých našich podujatiach výrazne podporujeme športovanie detí a mládeže (už v roku 2012 náš klub ako 1 na Slovensku priniesol kvalitne zorganizovaný triatlon aj pre deti do 11 rokov, dnes už pripravujeme preteky aj pre mladšie deti, najmladší účastíci na našich pretekoch zvyknú byť vo veku 6 rokov). Prostriedky budú tiež použité podporu našich pretekárov pri reprezentácii Slovenska na vrcholných medzinárodných podujatiach a na podporu partnerských podujatí po celom Slovenku.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane (návod ostáva zachovaný podľa pravidiel z roku 2019, pre poukázanie zaplatenej dane z roku 2018):

Zamestnanec
1. najneskôr do 15.2.2020 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2019“ (treba označiť "ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona").
2. najneskôr do 30.4.2020 doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska vyplnené tlačivá:


Ak si chcete vytlačiť nevyplnený formulár, môžete použiť túto editovateľnú pdf verziu formuláru. Oba formuláre sú už vyplnené údajmi nášho klubu.
Poukazovaná suma 2% musí byť u zamestnancov najmenej 3€.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 5.strane - VIII. ODDIEL pre typ A resp. na 12.strane - XII. ODDIEL pre typ B, kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Poukazovaná suma 2% (resp. 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 40hod. dobrovoľníckych prác) musí byť u fyzických osôb najmenej 3€.

Právnická osoba:
v stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 12.strane - VI. časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" (alebo v osobitnej prílohe, ak poukazujete viacerým prijímateľom), kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (po splnení podmienok až 2%) z dane, minimálna výška je 8€.

Viac informácií o systéme poukazovania 2% z dane nájdete aj na www.rozhodni.sk, .

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu!


Malý vianočný akvatlon – pozvánka

Malý vianočný akvatlon Nové Zámky 2019

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, prijmite naše ospravedlnenie, že nám tento rok nevyšiel priestor na organizáciu Vianočného akvatlonu, tak ako ho poznáte a ako sa Vám vryl do srdca. Tento rok sme venovali viacej úsilia samotnej športovej príprave a veríme, že našimi výsledkami sme Vám tiež priniesli radosť. Bolo nám cťou reprezentovať Slovensko a celú našu triatlonovú rodinu.

Napokon sme sa predsa len rozhodli, že v komornej atmosfére si zasúťažíme na Malom vianočnom akvatlone v Nových Zámkoch dňa 22.12.2019 a zachováme reťaz tradície vianočných akvatlonov. Bude to taká naša otvorená klubová súťaž, kombinácia štafiet detí a vyrastenejších individuálnych pretekárov. Radi privítame aj hostí, ktorí si aj na poslednú chvíľu budú vedieť nájsť čas a chuť na súťaženie.

Všetkých záujemcov prosíme, aby sa prihlásili najneskôr do soboty 21.12.2019 do 10:00, aby sme stihli pripraviť všetko nevyhnutné na preteky. Viac informácií o Malom vianočnom akvatlone nájdete tu:

Akvatlon Šurany 2019 – poďakovanie

Akvatlon Šurany 2019

V krásnom teplom i keď trocha veternom dni sme spolu oslávili akvatlonový sviatok - 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone pre kategórie mladších a starších žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom, veríme, že sa Vám na pretekoch páčilo, nabili ste sa pozitívnymi zážitkami a boli ste spokojní so svojimi dosiahnutými výkonmi.

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, pomocníkom a podporovateľom podujatia za ich nezištnú pomoc, osobitne by sme chceli spomenúť:

Veľmi si to vážime. Bez ich pričinenia by tieto preteky nebolo možné zorganizovať.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!

Pozvánka na Akvatlon Šurany 2019

Akvatlon Šurany 2019

Pozývame všetkých pretekárov na 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21.7.2019 na prírodnom kúpalistu Tona v Šuranoch. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2019 a pre kategórie mladších a starších žiakov a žiačok zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone. Štart prvej kategórie (najmladšej s najkratšími vzdialenosťami) je o 9:00. Následne plynule po dokončení predošlej kategórie je štart nasledujúcej kategórie, štarty sú zoradené od najkratších vzdialeností po najdlhšie.
Pre neplavcov je možnosť súťažiť v behu na 10km - štart bude súčasne s akvatlonom 1-5km a pretekať sa bude formou "Akvatlon versus Beh".

Aktualizovane informácie o Akvatlone Šurany nájdete tu:

V rámci organizácie štartov dôjde k zlúčeniu štartu kategórií Sl.pohara aj Fit A na tratiach klasického akvatlonu 1-5km , plánovaný spoločný štart je o 11:20.
Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa príjemných zážitkov a kvalitné výkony!