001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Prihlášky

Vianočný akvatlon Nové Zámky 2017

Účastníkom predošlých ročníkov zašleme pozvánku s linkou pre rýchle prihlásenie.

Za platnú prihlášku sa považuje iba prihláška evidovaná v našom systéme na tejto stránke, pretože celá organizácia pretekov je závislá na údajoch z nášho systému. V prihláške treba uviesť aj predpokladaný čas zaplávania určenej trate (nádeje 25 / 50 / 100m, ml. žiaci 200m, st. žiaci a Fit 400m, ostatní 1000m) s presnosťou na desatiny v tvare mi:ss,d. Podľa tohto času budú pretekári zaradení do rozplavieb. Kto neuvedie čas, bude zaradený do poslednej najpomalšej rozplavby, snažte sa čo najpresnejšie uviesť svoj čas, závisí od toho aj možnosť získať odmenu.

Uzávierka prihlášok je 11.12.2017 13:00. Po tomto termíne už nebude možné prihlásiť sa. Ak ste sa prihlásili a nebudete vedieť nastúpiť na štart, tak sa musíte odhlásiť (cez aktualizáciu prihlášky). Odhlášky akceptujeme do 14.12.2017 15:00. Podrobnosti nájdete v PDF propozíciách.