001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Akvatlon Šurany 2019 – poďakovanie

Akvatlon Šurany 2019

V krásnom teplom i keď trocha veternom dni sme spolu oslávili akvatlonový sviatok - 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone pre kategórie mladších a starších žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom, veríme, že sa Vám na pretekoch páčilo, nabili ste sa pozitívnymi zážitkami a boli ste spokojní so svojimi dosiahnutými výkonmi.

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, pomocníkom a podporovateľom podujatia za ich nezištnú pomoc, osobitne by sme chceli spomenúť:

Veľmi si to vážime. Bez ich pričinenia by tieto preteky nebolo možné zorganizovať.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!