001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Prihlášky

Akvatlon Šurany 2019

Podrobnosti o pretekoch nájdete v propozíciách a mapkách tratí (návrh z roku 2018, predpokladáme ich zachovanie, ale môžu nastať aj zmeny podľa aktuálnych okolností pri prácach na poliach) a sumárnom harmonograme.

Prihlasovanie na preteky je možné do 17.7.2019 výlučne na stránkach STÚ "Prihlasovanie STÚ" pre tých, ktorí pretekajú na tratiach zaradených do Slovenského pohára. Ostatní pre Fit kategórie môžu vyplniť prihlášku nižšie, alebo sa registrovať a vyplniť prihlášku na stránkach STÚ (pozn. určite nevyplňujte duplicitne obe prihlášky).
Pred pretekmi budú zoznamy prihlásených zjednotené a tam budú uvedené aj príznaky uhradenia registračných poplatkov.