001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Poďakovanie

Zimný akvatlon Nové Zámky 2016

V celku príjemnom a bezveternom zimnom dni sme spolu oslávili športový sviatok - 3.ročník Vianočného akvatlonu Nové Zámky. Ďakujeme mestu Nové Zámky, Novovitalu, členenom Triatlonového klubu Nové Zámky, športovému tímu SPORT CLUB SLOVAKIA a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu pretekov.

Veľká vďaka patrí aj zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu Fair-Play. Takto, keď každý prispeje svojím dielom k bezproblémovému chodu pretekom, môžeme všetci vyjadriť spokojnosť a tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ a uchovať si množstvo príjemných zážitkov.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Všetkých pretekárom a zúčastneným želáme pokojné prežitie Vianoc a šťastný nový rok. Dovidenia o rok na 3.adventnú nedeľu, pretože 4.adventná nedeľa padne na Štedrý deň 24.12.2017.

Vianočný akvatlon - pokyny č.2

Zimný akvatlon Nové Zámky 2016

Na prihlasovacej stránke je zverejnené rozdelenie do rozplavieb. Sú tam vypočítané časy štartov jednotlivých rozplavieb, prosíme naplánujte si príchod tak, aby ste svoj štart stihli s dostatočnou rezervou. Ak máte záujem o rozplávanie, tak musíte prísť pred začiatkom svojho bloku, viď PDF propozície.

V pretekovom programe 1. bloku (nádeje, žiaci a Fit akvatlon) sa nič nemení, všetko bude ako v propozíciách, zmena bude v čase vyhlasovania výsledkov, podrobnejšie ďalej. V programe 2. bloku (akvatlon 1000m-5000m) bude posun. Predpokladaný čas ukončenia rozplavieb na 1000m je cca 11:50. Aby sa všetci v pokoji a bez stresu stihli presunúť na beh, tak dôjde k posunu začiatku štartu 5000m behu - predpokladaný štart gundersenovou metódou bude od 12:20 (začneme pri čase 10:00), potom hromadný štart pri 20min. bude o 12:30, kedy vyštartujú aj fit bežci.

Zmena je v mieste organizácie behu - bude v Bernolákovom parku (mapka nižšie, vzdialenosť od plavárne cca 300m ), dĺžka jedného koliečka ostáva zachovaná – cca 515m. Trať bude vyznačená kužeľmi.

Výsledky budú zverejnené po behu v Bernolákovom parku a tiež aj na plavárni.

Organizácia na plavárni. Na bazén pristupujte podľa organizácie rozplavieb. Pretekári z 1.bloku po doplávaní môžu plynule upúšťať bazén. Pretekári z 2.bloku (1000m rozplavby) môžu ísť na bazén tesne pred rozplávaním.
Pretekári sa na svoju rozplavbu začnú pripravovať hneď po odštartovaní predošlej rozplavby, každá dvojica sa už bude zdržovať (rozcvičovať) za rozhodcom na danej dráhe. Pred štartom sa zahlási u svojho dráhového rozhodcu. Po doplávaní neprekážame ostatným ešte plávajúcim pretekárom. Hneď po doplávaní posledného pretekára z rozplavby treba opustiť bazén, aby mohla vyštartovať nasledujúca rozplavba. Šatne: budú k dispozícii na plavárni, na plaveckú aj bežeckú časť. Pri prezentácii dostanete kľúč od skrinky (pretekári z jedného klubu pôjdu po dvoch do jednej skrinky), veci v skrinke môžete mať uložené aj počas bežeckej časti. Cenné predmety si odložte do trezorových skriniek pri recepcii plavárne. Po bežeckej časti bude možné využiť sprchy na plavárni, do priestorov bazéna už nebude povolený vstup. Šatne je potrebné uvoľniť najneskôr do 13:45 a odovzdať na recepcii kľúč od skrinky.

Organizácia po dopretekaní. Pretekári z 1.bloku pôjdu na obed v rozpätí od 11:00 do 13:00. Obed teda absolvujú pred vyhlasovaním výsledkov. Pretekári z 2.bloku pôjdu na obed v rozpätí od 13:00 do 15:00.
Vyhlasovanie výsledkov bude spoločné, po skončení trati 1000m-5000m, začiatok cca o 13:30, v poradí ako pretekali jednotlivé kategórie.

Vianočný fit beh

Platí presne to čo bolo napísané v propozíciách, jediná zmena je v organizácii prezentácie a potom v čase štartu, ktorý je a bude prispôsobený priebehu akvatlonu. Predpokladaný štart 12:30.
Prezentácia: buď na plavárni, podľa harmonogramu v propozíciách, alebo pred behom v Bernolákovom parku. Prezentácia v Bernolákovom parku bude od 11:00 do 12:00. Vopred neprihlásení bežci budú musieť vyplniť prihlasovací formulár na mieste. Štartovné čísla a čipy na meranie času dostanú pred behom, po dobehnutí do cieľa ich treba vrátiť.

Vianočný akvatlon - pokyny č.1

Zimný akvatlon Nové Zámky 2016

Upozorňujeme, že dnes, 15.12. o 15:00 je termín ukončenia aktualizácie prihlášok a prípadných odhlášok z pretekov. Preto si prosím vo vlastnom záujme skontrolujte svoje prihlášky a hlavne nahlásené časy plávania. Podľa týchto časov budeme pripravovať zaradenie do rozplavieb a plánovať časový harmonogram. Berte do úvahy, že keď si nahlásite nereálne krátky čas, tak potom oveľa dlhším plávaním na pretekoch v porovnaní s nahláseným časom spôsobíte posun naplánovaného časového harmonogramu. Rozdiely v sekundách nehrajú rolu, ale niekoľkominútové rozdiely by už boli problémom.

Ak chcete byť vyhodnotený aj v rámci rodinných družstiev, treba tieto údaje zadať resp. aktualizovať v prihláške, nežiadajte nás v deň pretekov, aby sme tieto údaje dopĺňali. Aktuálny zoznam si môžete pozrieť na pripravovanej stránke s výsledkami.

Vysoký záujem o účasť na pretekoch nás príjemne prekvapil a znamená pre nás veľký záväzok, aby bol každý účastník spokojný a mal radosť z účasti na akvatlone. Vzhľadom na vysoký záujem môžeme takmer s istotou predpokladať, že dôjde k posunu pôvodne plánovaného časového harmonogramu. Týmto chceme zároveň apelovať na pretekárov, aby sa vopred pripravili a naštudovali si pripravovaný harmonogram pretekov a rozplavieb a pridržiavali ho. Iba takto vieme garantovať plynulý a ničím nenarušený priebeh pretekov.

Sledujte novinky, budete informovaný aj mailom. Tešíme sa na všetkých pretekárov.

Pozvánka na 3.ročník Vianočného akvatlonu, 18.12.2016

Zimný akvatlon Nové Zámky 2016

Už sa stáva zvykom, že triatlonisti končia pretekový rok a zároveň rozbiehajú prípravu na novú sezónu práve na akvatlone v Nových Zámkoch vo 4. adventnú nedeľu. Je to tak aj tento rok a 18.12.2016 sa môžete tešiť na Vianočný akvatlon. Príďte si oddýchnuť od predvianočného zhonu, zmerať si sily so svojimi priateľmi a otestovať samých seba. V príjemnej rodinnej atmosfére načerpáte veľa síl a chuti do ďalšieho športovania. Prihlasovanie je možné iba vopred on-line, preto sa hneď tuto prihláste, prečítajte si aj pokyny v PDF propozíciách. Okrem akvatlonu pripravujeme aj Fit beh 5km.

Všetci ste srdečne vítaní.

Poďakovanie a výsledky

Triatlon Hurbanovo 2016

V krásnom slnečnom a bezveternom dni sme spolu oslávili triatlonový sviatok - 5.ročník Triatlonu Hurbanovo. Ďakujeme mestu Hurbanovo, všetkým sponzorom, členenom Triatlonového klubu Nové Zámky a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu pretekov.

Veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu Fair-Play. Takto, keď každý prispeje svojím dielom k bezproblémovému chodu pretekom, môžeme všetci vyjadriť spokojnosť a tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ a uchovať si mnoho príjemmých zážitkov.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!