001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Duatlon Kravany 2016

Prvé tohtoročné preteky, kde sme mohli prevetrať aj našich dvojkolesových tátošov, boli Dunajský duatlon v Kravanoch nad Dunajom. Štyria z nás sa postavili na štart: Milan Miklovics, Radim Kráľ, Miroslav Ozorák a Beñat Bengoechea.

Čítať ďalej: Duatlon Kravany 2016

Košický akvatlon 2016

Triatlonový klub Košice organizuje aktvatlon v Košiciach, dňa 5.3.2016 (sobota). S našimi skúsenosťami s organizovaním pretekov pomáhame kamatátom z košického klubu, prihlasovať na preteky sa môžete aj na našich stránkach:

Chcete oceniť našu pomoc organizátorom Košického akvatlonu? Podporte nás 2% dane.

Levický akvatlon 2016

Namiesto zrušeného zimného akvatlonu v Nitre organizuje Športový klub ATÓM Levice aktvatlon v Leviciach, dňa 20.2.2016 (sobota). S našimi skúsenosťami s organizovaním pretekov pomáhame kamatátom z levického klubu, prihlasovať na preteky sa môžete aj na našich stránkach:

Poďakovanie a výsledky zimného akvatlonu 2015

Zimný akvatlon Nové Zámky 2015

Po rozpačitých začiatkoch organizovania zimného akvatlonu v Nových Zámkoch v januári tohto roku a šumom okolo zaraďovania do Slovenského pohára, tento druhý ročník presvedčivo dokázal, že začiatok sezóny Slovenského pohára pre rok 2016 prideliť nášmu podujatiu bolo správne rozhodnutie.

Zo strany organizačnej patrí veľká vďaka Novovital-u za poskytnutie bazénu, Atletickému klubu Nové Zámky, sponzorom - Molda, stavebná firma, s.r.o a veľkej skupine dobrovoľníkov, zásluhou ktorých malo podujatie úspešný a hladký priebeh. Poďakovanie patrí aj Vám, všetkým aktívne zúčastneným pretekárom.

Výsledky v kategóriach:
200m-1km-abs
200m-1km-kat
400m-2km-abs
400m-2km-kat
1000m-5km-abs
1000m-5km-kat
a komplet všetko spolu v jednom súbore.

Myslíme si, že štart sezóny 2016 v Nových Zámkoch sa vydaril. Vysoká účasť pretekárov dokázala, že tento typ pretekov má opodstatnenie a že sa im v Nových Zámkoch páči. Mnohí sa predstavili v dobrej tréningovej forme, hlavne mladí pretekári, ktorí diktovali prím. To isté platí aj o domácich pretekároch z Triatlonového klubu Nové Zámky. Nastupuje nová generácia pretekárov, ktorá sa pomaly prediera na popredné priečky v slovenskom triatlone.

Rozplavby, pokyny, parkovanie a program

Zimný akvatlon Nové Zámky 2015

Vzhľadom na aktuálny počet prihlásených pretekárov Vás chceme požiadať o striktné dodržanie časového harmonogramu počas plávania. Z tohto dôvodu sme pripravili detailný časový harmonogram aj s časom štartu rozplavieb, pričom 1000m rozplavby posunieme približne o 10 až 15 minút skôr. V prípade potreby skrátime čas rozplávania. Prosím berte ne vedomie, že ak pretekár nestihne nastúpiť na svoj štart, tak už možnosť štartu v náhradnej rozplavbe už nebude možná.

Rozplavby.

Prezentácia a vstup na bazén: od 7:00 budú prednostne vybavovaní pretekári z kategórií nádej, žiackych a Fit. Ostatné kategórie budeme vybavovať, ak bude voľno a potom od cca 7:50 do 9:00. Po doplávaní prenechajte miesto na bazéne tým, ktorí sa pripravujú na štart. Keď chcete povzbudzovať, môžete sa presunúť na balkón. Ak si chcete urobiť pohodlie, prineste si so sebou karimatky.

K organizácii štartov: pretekári nastupujúci na štart aktuálnej rozplavby budú vyhlasovaný ešte počas plávania predošlej rozplavby a nastúpia na svoje dráhy a zahlásia sa u rozhodcu. Každý si nasadí plaveckú čiapku podľa určenej farby. Plavci po doplávaní hneď opustia bazén a ďalšia rozplavba bude odštartovaná. Štart bude z vody, prosím naštudujte si pravidlá ako sa pláva v propozíciách. Nebudeme mať čas vysvetľovať pokyny počas priebehu plávania.

Pri plavárni je bezplatné mestské parkovisko s dostatočnou kapacitou. Pre jednoduchý presun na Sihoť odporúčame parkovať na betónovom parkovisku pre betónovom plote, ktoré je vedľa plavárne. Ak budete parkovať na parkovisku oproti plavárni, z dôvodu dopravného značenia a jednosmerných ulíc budete mať komplikovanejší výjazd na Sihoť. Na vyhradených miestach priamo pred plavárňou neparkujte.

Naštudujte si cestu presunu Sihoť na google maps, všetky odkazy na miesta konania pretekov nájdete v propozíciách. Stručný popis cesty na Sihoť: z betónového parkoviska vyjdete smerom doprava na cestu, ktorá ide dole brehom smerom k parku, na konci cesty je križovatka v tvare T, kde odbočíte doprava a pokračujete po ceste až k svetelnej križovatke, kde odbočíte doprava. Pokračuje k ďalšej svetelnej križovatke, kde odbočujete doľava. Na tejto ceste máte možnosť odbočiť po cca. 150m doprava do dlhej slepej ulici (ul. Medzimlynie), kde sa nachádza reštaurácia Mlyn (tam bude obed a vyhlásenie výsledkov, k miestu štartu to máte odtiaľto cca 200m), alebo odbočíte na nasledujúcej križovatke odbočíte doprava (ul. Tyršova), ktorá Vás zavedie priamo k Atletickému štadiónu.

Parkovanie bude možné v rámci areálu atletického štadióna. Prosíme Vás o úsporné parkovanie, ak ste prišli spolu ako skupina zaparkujte autá za sebou. Bude otvorená aj bránka do dvora naľavo od recepcie Šport hotela, môžete parkovať aj tam. Neparkujte pozdĺž príjazdovej cesty, vedie tadiaľ bežecká trať a tiež neparkujte na trávnatej ploche na Sihoti. Využitie šatní: môžete použiť šatne atletického klubu alebo futbalového klubu, nachádzajú sa v areáli štadióna napravo od Recepcie od Šport hotela. Riaďte sa podľa označenia šatní.

Štarty bežeckej časti: vzhľadom na to, že viacerí pretekári sú v skupinách štartujúci na rôznych tratiach (najkratších aj najdlhších) tak posunieme čas štartu behu na neskôr tak, aby aj posledný plavec na 1000m bez problémov stíhal štart nádejí a mladších žiakov. Zväčšíme aj časovú rezervu medzi štartom kategórií. Predpoklad je nasledovný:

  • 11:50 ŠTART 1km nádej a mladší žiaci / žiačky
  • cca 12:05 ŠTART 2km starší žiaci / žiačky, Fit
  • cca 12:25 ŠTART 5km ostatní
Meranie časov behu bude zabezpečené čipovou technológiou. Pripravený bude prehľadný program na štart pretekárov, každý pretekár bude mať zobrazený vlastný časovač s odpočítavaním času do štartu behu (pozn. bol použitý na Myjavskom zimnom akvatlone). Na štarte behu bude čipový snímač, ktorým budeme sledovať štart pretekárov na beh. Za predčasný štart bude diskvalifikácia!!! Sledujte si preto pozorne svoj štart, aby ste nevyštartovali skôr, ako máte. Neradi by sme niekoho diskvalifikovali. Verte, že na tú sekundu či dve získané na štarte, máte dostatok rezervy vo vlastných silách a viete ich získať počas samotného behu.

Obedy a vyhlásenie výsledkov: bude prebiehať v reštaurácii Mlyn. Na lístok dostanete obed, ostané (napr. nápoje, dezerty, ďalšie objednávky, ... ) si každý platí individuálne, hneď pri obslúžení dostanete účet a bude potrebné ho zaplatiť. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu reštaurácie bude vyhlásenie organizované na 3 vlny, najprv pre kategórie nádej a mladších žiakov a ich sprievod. Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať počas obeda. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Po vyhlásení prosíme uvoľniť miesta ďalším pretekárom. 2. vlna bude pre kategórie starších žiakov, Fit pretekárov a ich sprievod. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Na záver bude 3.vlna pre pretekárov z trate 1000m-5000m. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Najprv nech idú na obed tí, ktorí nechcú ostať dlhšie a na záver tí, ktorí plánujú pobudnúť dlhšie a besedovať.

Tešíme sa na Vašu účasť! Doprajme si vzájomnú ústretovosť, ohľaduplnosť a pretekanie v duchu fair-play tak, aby každý účastník mal dobrý pocit z príjemne stráveného dňa a dobrého športového výkonu. Veríme, že každý z Vás aj nás k tomu prispeje a z ukončenia roku 2015 a začiatku novej sezóny si všetci odnesieme radostný zážitok.