001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Rozplavby, pokyny, parkovanie a program

Zimný akvatlon Nové Zámky 2015

Vzhľadom na aktuálny počet prihlásených pretekárov Vás chceme požiadať o striktné dodržanie časového harmonogramu počas plávania. Z tohto dôvodu sme pripravili detailný časový harmonogram aj s časom štartu rozplavieb, pričom 1000m rozplavby posunieme približne o 10 až 15 minút skôr. V prípade potreby skrátime čas rozplávania. Prosím berte ne vedomie, že ak pretekár nestihne nastúpiť na svoj štart, tak už možnosť štartu v náhradnej rozplavbe už nebude možná.

Rozplavby.

Prezentácia a vstup na bazén: od 7:00 budú prednostne vybavovaní pretekári z kategórií nádej, žiackych a Fit. Ostatné kategórie budeme vybavovať, ak bude voľno a potom od cca 7:50 do 9:00. Po doplávaní prenechajte miesto na bazéne tým, ktorí sa pripravujú na štart. Keď chcete povzbudzovať, môžete sa presunúť na balkón. Ak si chcete urobiť pohodlie, prineste si so sebou karimatky.

K organizácii štartov: pretekári nastupujúci na štart aktuálnej rozplavby budú vyhlasovaný ešte počas plávania predošlej rozplavby a nastúpia na svoje dráhy a zahlásia sa u rozhodcu. Každý si nasadí plaveckú čiapku podľa určenej farby. Plavci po doplávaní hneď opustia bazén a ďalšia rozplavba bude odštartovaná. Štart bude z vody, prosím naštudujte si pravidlá ako sa pláva v propozíciách. Nebudeme mať čas vysvetľovať pokyny počas priebehu plávania.

Pri plavárni je bezplatné mestské parkovisko s dostatočnou kapacitou. Pre jednoduchý presun na Sihoť odporúčame parkovať na betónovom parkovisku pre betónovom plote, ktoré je vedľa plavárne. Ak budete parkovať na parkovisku oproti plavárni, z dôvodu dopravného značenia a jednosmerných ulíc budete mať komplikovanejší výjazd na Sihoť. Na vyhradených miestach priamo pred plavárňou neparkujte.

Naštudujte si cestu presunu Sihoť na google maps, všetky odkazy na miesta konania pretekov nájdete v propozíciách. Stručný popis cesty na Sihoť: z betónového parkoviska vyjdete smerom doprava na cestu, ktorá ide dole brehom smerom k parku, na konci cesty je križovatka v tvare T, kde odbočíte doprava a pokračujete po ceste až k svetelnej križovatke, kde odbočíte doprava. Pokračuje k ďalšej svetelnej križovatke, kde odbočujete doľava. Na tejto ceste máte možnosť odbočiť po cca. 150m doprava do dlhej slepej ulici (ul. Medzimlynie), kde sa nachádza reštaurácia Mlyn (tam bude obed a vyhlásenie výsledkov, k miestu štartu to máte odtiaľto cca 200m), alebo odbočíte na nasledujúcej križovatke odbočíte doprava (ul. Tyršova), ktorá Vás zavedie priamo k Atletickému štadiónu.

Parkovanie bude možné v rámci areálu atletického štadióna. Prosíme Vás o úsporné parkovanie, ak ste prišli spolu ako skupina zaparkujte autá za sebou. Bude otvorená aj bránka do dvora naľavo od recepcie Šport hotela, môžete parkovať aj tam. Neparkujte pozdĺž príjazdovej cesty, vedie tadiaľ bežecká trať a tiež neparkujte na trávnatej ploche na Sihoti. Využitie šatní: môžete použiť šatne atletického klubu alebo futbalového klubu, nachádzajú sa v areáli štadióna napravo od Recepcie od Šport hotela. Riaďte sa podľa označenia šatní.

Štarty bežeckej časti: vzhľadom na to, že viacerí pretekári sú v skupinách štartujúci na rôznych tratiach (najkratších aj najdlhších) tak posunieme čas štartu behu na neskôr tak, aby aj posledný plavec na 1000m bez problémov stíhal štart nádejí a mladších žiakov. Zväčšíme aj časovú rezervu medzi štartom kategórií. Predpoklad je nasledovný:

  • 11:50 ŠTART 1km nádej a mladší žiaci / žiačky
  • cca 12:05 ŠTART 2km starší žiaci / žiačky, Fit
  • cca 12:25 ŠTART 5km ostatní
Meranie časov behu bude zabezpečené čipovou technológiou. Pripravený bude prehľadný program na štart pretekárov, každý pretekár bude mať zobrazený vlastný časovač s odpočítavaním času do štartu behu (pozn. bol použitý na Myjavskom zimnom akvatlone). Na štarte behu bude čipový snímač, ktorým budeme sledovať štart pretekárov na beh. Za predčasný štart bude diskvalifikácia!!! Sledujte si preto pozorne svoj štart, aby ste nevyštartovali skôr, ako máte. Neradi by sme niekoho diskvalifikovali. Verte, že na tú sekundu či dve získané na štarte, máte dostatok rezervy vo vlastných silách a viete ich získať počas samotného behu.

Obedy a vyhlásenie výsledkov: bude prebiehať v reštaurácii Mlyn. Na lístok dostanete obed, ostané (napr. nápoje, dezerty, ďalšie objednávky, ... ) si každý platí individuálne, hneď pri obslúžení dostanete účet a bude potrebné ho zaplatiť. Vzhľadom na obmedzenú kapacitu reštaurácie bude vyhlásenie organizované na 3 vlny, najprv pre kategórie nádej a mladších žiakov a ich sprievod. Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať počas obeda. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Po vyhlásení prosíme uvoľniť miesta ďalším pretekárom. 2. vlna bude pre kategórie starších žiakov, Fit pretekárov a ich sprievod. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Na záver bude 3.vlna pre pretekárov z trate 1000m-5000m. Každý pretekár bude vyhlásený a dostane osobitý darček. Najprv nech idú na obed tí, ktorí nechcú ostať dlhšie a na záver tí, ktorí plánujú pobudnúť dlhšie a besedovať.

Tešíme sa na Vašu účasť! Doprajme si vzájomnú ústretovosť, ohľaduplnosť a pretekanie v duchu fair-play tak, aby každý účastník mal dobrý pocit z príjemne stráveného dňa a dobrého športového výkonu. Veríme, že každý z Vás aj nás k tomu prispeje a z ukončenia roku 2015 a začiatku novej sezóny si všetci odnesieme radostný zážitok.

Poďakovanie, výsledky a fotogalérie

Ďakujeme mestu Hurbanovo, všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu oboch pretekov - triatlonu a akvatlonu . Rovnako ďakujeme aj všetkým zúčastneným pretekárom. Zverejnené sú výsledky pretekov: Triatlon , Akvatlon a fotogalérie od autorov: Peter Szabó a István Sági, veľmi spokojného otca jednej z pretekárok.

Aktuálne informácie - Triatlon Hurbanovo

Triatlon Hurbanovo 2015

Prihlasovanie a registrácia
Online prihlasovanie na preteky bude ukončené v piatok 17.7.2015 o 7:00. K dispozícii sú posledné voľné miesta. Pre šprint triatlon štart kategórií mužov do 49 rokov je voľné už iba 1 miesto. V ostatných štartoch je to približne 5 až 10 miest. Registrácia bude možná aj na mieste pretekoch, ale ak už bude naplnená kvóta pre daný štart, tak bude potrebné počkať do ukončenia prezentácie a ak ostanú nejaké nevydané čísla, tak vtedy bude pretekárovi umožnený náhradnícky štart. Preto apelujeme na prihlásených pretekárov, že ak nenastúpia na štart, tak nech zadajú vo svojej prihláške odhlásenie zo štartu (pri aktualizácii prihlášky je to posledný checkbox tesne nad tlačidlom na uloženie).

Zmena v štartoch
Vzhľadom na veľký počet prihlásených pretekárov v šprint triatlone a zachovanie bezpečného a plynulého pretekania sme sa rozhodli upraviť rozdelenie pretekárov do vĺn, kategórie mužov od 50 rokov (kategórie M50, M55 a M60) budú štartovať v 2.vlne o 12:25 spolu so ženami, časy prezentácie a odkladania vecí do depa ostávajú nezmenené, pretože muži aj ženy to mali totožné.
Drobná zmena sa týka aj pretekárov Fit triatlonu, budú štartovať s približne 1 minútovým oneskorením za štartom šprint triatlonu žien a veteránov nad 50 rokov, ktorý je plánovaný na 12:25.

Počasie
Ako tradične opäť bude veľmi teplo. Voda je tiež dosť teplá, odhadujeme, že v deň pretekov bude mať aj 27℃, takže neoprény nebudú povolené. Zároveň zdôrazňujeme, aby ste dodržiavali pitný režim, dôležitý je hlavne pred štartom pretekov, lebo počas pretekov už nie je možné dohnať deficit tekutín a toto môže viesť k dehydratácii organizmu.

Preteky 2015

Máme pripravenú printovú verziu propozícií pre tento rok Šport 2000 Triatlon Hurbanovo.

Prihlasovanie na triatlon je už spustené!

Novinkou bude nedeľný akvatlon na TONA Beach Šurany. Máme pripravenú printovú verziu propozícií Akvatlon Šport 2000.

Prihlasovanie na akvatlon je už spustené!

Slovenské poháre 2015

Prehľadný zoznam pohárových súťaží vyhlásených STÚ, zverejnené odkazy na oficiálne stránky STÚ. Zoznam(neúplný).

Triatlon

Elite & AG    Junior & Dorast

Kros triatlon

Elite & AG(vekové kategórie) & Junior & Dorast   

Dlhý triatlon

Elite & AG(vekové kategórie), iba PDF

Akvatlon

Elite & AG(vekové kategórie)    Junior & Dorast

Žiaci

Kombinácia triatlon & akvatlon & duatlon

Duatlon

Elite & AG(vekové kategórie)    Junior & Dorast