001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Poďakovanie a výsledky

Triatlon Hurbanovo 2016

V krásnom slnečnom a bezveternom dni sme spolu oslávili triatlonový sviatok - 5.ročník Triatlonu Hurbanovo. Ďakujeme mestu Hurbanovo, všetkým sponzorom, členenom Triatlonového klubu Nové Zámky a dobrovoľníkom, ktorí prispeli k úspešnému priebehu pretekov.

Veľká vďaka patrí aj všetkým zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu Fair-Play. Takto, keď každý prispeje svojím dielom k bezproblémovému chodu pretekom, môžeme všetci vyjadriť spokojnosť a tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ a uchovať si mnoho príjemmých zážitkov.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!