001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Vianočný akvatlon - pokyny č.2

Zimný akvatlon Nové Zámky 2016

Na prihlasovacej stránke je zverejnené rozdelenie do rozplavieb. Sú tam vypočítané časy štartov jednotlivých rozplavieb, prosíme naplánujte si príchod tak, aby ste svoj štart stihli s dostatočnou rezervou. Ak máte záujem o rozplávanie, tak musíte prísť pred začiatkom svojho bloku, viď PDF propozície.

V pretekovom programe 1. bloku (nádeje, žiaci a Fit akvatlon) sa nič nemení, všetko bude ako v propozíciách, zmena bude v čase vyhlasovania výsledkov, podrobnejšie ďalej. V programe 2. bloku (akvatlon 1000m-5000m) bude posun. Predpokladaný čas ukončenia rozplavieb na 1000m je cca 11:50. Aby sa všetci v pokoji a bez stresu stihli presunúť na beh, tak dôjde k posunu začiatku štartu 5000m behu - predpokladaný štart gundersenovou metódou bude od 12:20 (začneme pri čase 10:00), potom hromadný štart pri 20min. bude o 12:30, kedy vyštartujú aj fit bežci.

Zmena je v mieste organizácie behu - bude v Bernolákovom parku (mapka nižšie, vzdialenosť od plavárne cca 300m ), dĺžka jedného koliečka ostáva zachovaná – cca 515m. Trať bude vyznačená kužeľmi.

Výsledky budú zverejnené po behu v Bernolákovom parku a tiež aj na plavárni.

Organizácia na plavárni. Na bazén pristupujte podľa organizácie rozplavieb. Pretekári z 1.bloku po doplávaní môžu plynule upúšťať bazén. Pretekári z 2.bloku (1000m rozplavby) môžu ísť na bazén tesne pred rozplávaním.
Pretekári sa na svoju rozplavbu začnú pripravovať hneď po odštartovaní predošlej rozplavby, každá dvojica sa už bude zdržovať (rozcvičovať) za rozhodcom na danej dráhe. Pred štartom sa zahlási u svojho dráhového rozhodcu. Po doplávaní neprekážame ostatným ešte plávajúcim pretekárom. Hneď po doplávaní posledného pretekára z rozplavby treba opustiť bazén, aby mohla vyštartovať nasledujúca rozplavba. Šatne: budú k dispozícii na plavárni, na plaveckú aj bežeckú časť. Pri prezentácii dostanete kľúč od skrinky (pretekári z jedného klubu pôjdu po dvoch do jednej skrinky), veci v skrinke môžete mať uložené aj počas bežeckej časti. Cenné predmety si odložte do trezorových skriniek pri recepcii plavárne. Po bežeckej časti bude možné využiť sprchy na plavárni, do priestorov bazéna už nebude povolený vstup. Šatne je potrebné uvoľniť najneskôr do 13:45 a odovzdať na recepcii kľúč od skrinky.

Organizácia po dopretekaní. Pretekári z 1.bloku pôjdu na obed v rozpätí od 11:00 do 13:00. Obed teda absolvujú pred vyhlasovaním výsledkov. Pretekári z 2.bloku pôjdu na obed v rozpätí od 13:00 do 15:00.
Vyhlasovanie výsledkov bude spoločné, po skončení trati 1000m-5000m, začiatok cca o 13:30, v poradí ako pretekali jednotlivé kategórie.

Vianočný fit beh

Platí presne to čo bolo napísané v propozíciách, jediná zmena je v organizácii prezentácie a potom v čase štartu, ktorý je a bude prispôsobený priebehu akvatlonu. Predpokladaný štart 12:30.
Prezentácia: buď na plavárni, podľa harmonogramu v propozíciách, alebo pred behom v Bernolákovom parku. Prezentácia v Bernolákovom parku bude od 11:00 do 12:00. Vopred neprihlásení bežci budú musieť vyplniť prihlasovací formulár na mieste. Štartovné čísla a čipy na meranie času dostanú pred behom, po dobehnutí do cieľa ich treba vrátiť.