001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Preteky v roku 2021

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, s ľútosťou oznamujeme, že podujatie Akvatlon Šurany zorganizujeme v roku 2021 len v prípade bezproblémovej pandemickej situácie ohľadom COVIDu a Triatlon Hurbanovo v roku 2021 pre dlhodobo nevyhovujúcu kvalitu vody nebudeme organizovať. Ak to situácia dovolí a bude fungovať v plnej miere krytá plaváreň v decembri, tak zorganizujeme tradičný Vianočný akvatlon:
  • Vianočný akvatlon Nové Zámky, 19.12.2021, 7.ročník
  • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2021