001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Podporte nás 2% dane

Obraciame sa na športových priaznivcov a sympatizantov Triatlonového klubu Nové Zámky s výzvou na poukázanie 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Prostriedky, ktoré nám poukážete z 2% daní, budú použité na zabezpečenie pretekov – Vianočného akvatlonu Nové Zámky a Superšprint Triatlonu Šurany, popularizačných pretekov triatlonu v okolí Nových Zámkov a Na všetkých našich podujatiach výrazne podporujeme športovanie detí a mládeže (už v roku 2012 náš klub ako 1 na Slovensku priniesol kvalitne zorganizovaný triatlon aj pre deti do 11 rokov, dnes už pripravujeme preteky aj pre mladšie deti, najmladší účastíci na našich pretekoch zvyknú byť vo veku 6 rokov). Prostriedky budú tiež použité podporu činností klubu a našich pretekárov pri reprezentácii Slovenska na vrcholných medzinárodných podujatiach a na podporu partnerských podujatí po celom Slovenku.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane (návod ostáva zachovaný podľa pravidiel z predošlých rokov):


Zamestnanec
 1. Najneskôr do 15.2.2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2023“ (treba označiť "ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona"), pozn. v prípade, ak ste o vyhotovenie potvrdenia nepožiadali, skúste požiadať dodatočne, ide len o formálny krok vytlačenia potvrdenia.
 2. Najneskôr do 30.4.2024 doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska - vyhľadajte na stránkach finančnej správy, alebo na centrálnu adresu DÚ:
     Daňový úrad Bratislava
     Ševčenkova 32
     P.O.Box 154
     850 00 Bratislava
  vyplnené nasledovné tlačivá:
Ak si chcete vytlačiť nevyplnený formulár, môžete použiť túto editovateľnú pdf verziu formuláru. Oba formuláre sú už vyplnené údajmi nášho klubu.
Poukazovaná suma 2% musí byť u zamestnancov najmenej 3€.Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
V stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na konci - VIII. ODDIEL pre typ A resp. - XII. ODDIEL pre typ B, kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Poukazovaná suma 2% (resp. 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 40hod. dobrovoľníckych prác) musí byť u fyzických osôb najmenej 3€.Právnická osoba
V stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na konci - VI. časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" (alebo v osobitnej prílohe, ak poukazujete viacerým prijímateľom), kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (po splnení podmienok až 2%) z dane, minimálna výška je 8€.

Viac informácií o systéme poukazovania 2% z dane nájdete aj na www.rozhodni.sk, .

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu!