001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Dôležitá informácia k prihláškam

Vyzývame všetkých pretekárov, aby si na prihlasovacích stránkach skontrolovali, či sú zapísaní v zozname prihlásených. Ak nie ste v zozname zapísaní, tak sa prihláste ešte dnes. Všetci, ktorí sa prihlásia alebo už boli prihlásení do 26.6.2012, nebudú mať navýšené štartovné.

Upravený bol prihlasovací formulár tak, aby pretekári, ktorí chcú štartovať vo vekových kategóriách, mohli priamo na prihláške označiť túto informáciu. Avšak tí, ktorí sa prihlasovali posledných 7 dní dozadu a na prihlásenie použili starý formulár ( odkazy na tieto staré formuláre boli na stránkach STU, v elektronických propozíciách a tiež aj na našej stránke www.tknz.sk ), neboli do zoznamu prihlásených zapísaní.

Pri prihlasovaní postupujte podľa pokynov v menu PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVNÉ, pre Dvory PRIHLÁŠKY, ŠTARTOVNÉ.