001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Prihlášky, štartovné

Triatlon Hurbanovo 2018

On-line prihlasovanie:

Fit triatlon (400m - 10km - 2km)

Šprint triatlon (750m - 20km - 5km)

St.žiaci, ml.žiaci a deti (400m-10km-2km / 200m-5km-1km / 100m-2km-0,5km / 50m-1km-0,25km)

Každý pretekár na prihláške uvedie kategóriu podľa veku (roku narodenia). Výnimky sú iba kategórie žiakov, kde sú rozdielne vzdialenosti tratí a je možné využiť pravidlo ostaršenia o jednu kategóriu vyššie.

Dávame do pozornosti informáciu pre rekreačných pretekárov, ktorí si netrúfajú na šprint triatlon, aby využili možnosť štartu na Fit triatlone.

Upozorňujeme pretekárov, že je potrebné sa voprad prihlásiť cez prihlasovací formulár. Prihlasovanie na mieste bude iba výnimočne, aj to za prirážku 10€.

Výška registračného poplatku je nasledovná:

Kategóriaúhrada vopred na účet do 22.8.2018úhrada vopred na účet do 6.9.2018úhrada po 6.9.2018 a na mieste
so správnym VSbez VSso správnym VSbez VSv hotovosti
Deti, žiaci: 10€12€15€17€20€
Fit triatlon: 15€17€20€22€25€
Šprint triatlon:20€22€30€32€40€
Obyvatelia mesta Hurbanovo, ktorí sa prihlásia a zaplatia do 22.8.2018, majú registračný poplatok 5€.

Preteky sú zaradené do Slovenského pohára STÚ, preto pretekári bez platnej licencie STÚ platia na mieste poplatok 2€ (pre žiakov je to 1€) za jednodňovú licenciu.
Zvýhodnený registračný poplatok sa hradí vopred na účet, do 22.8.2018, preto neváhajte a prihláste sa bez obáv v dostatočnom predstihu. Ak z akýchkoľvek dôvodov nebudete môcť nastúpiť na štart, tak hned ako to budete vedieť, tak sa odhláste. Prípadné odhlášky z pretekov zadávajte prostredníctvom prihlasovacieho formulára a pokynov z mailovej notifikácie prihlášky, najneskôr do 6.9.2018 12:00.
Úhrada registračného poplatku vopred prevodom na účet IBAN: SK2609000000000240794372, BIC: GIBASKBX, na platbe uveďte VS pridelený počas prihlasovania a voliteľne do poznámky uveďte meno, priezvisko a rok narodenia prihláseného pretekára. Platby posielajte najneskôr do 6.9.2017. Po tomto termíne je možné uhradiť štartovné v hotovosti pri prezentácii.
Keďže Vám vychádzame v ústrety aj s možnosťou platenia registračného poplatku až v čase prezentácie, tak prosíme pretekárov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nenastúpenia na štart pretekov, aby nám dali túto skutočnosť hneď vedieť. Táto informácia nám veľmi pomôže pri plánovaní pretekov a jednotlivých štartov. Upozorňujeme na termín odhlášok najneskôr do 6.9.2017 12:00 a ustanovenie z propozícií, že za každého neodhláseného pretekára, ktorý nenastúpi na štart, bude potrebné zaplatiť manipulačný poplatok 10€. V prípade riadneho odhlásenia vopred zaplatený registračný poplatok na účet bude do 1 týždňa po konaní pretekov vrátený na účet, z ktorého prišla platba vo výške podľa ternímu odhlásenia, podrobnosti uvedené v v propozíciách podujatia. Po termíne odhlášok registračný poplatok nevraciame.

Rodinné alebo obecné družstvá sú bez poplatku. Zadávajú sa výlučne v prihlasovacom formulári, kde uvediete názov rodinného ("Priezviskovci") / obecného ("Dedinčania") družstva, ako priezvisko resp. názov obce/ulice. V každej individuálnej prihláške jednotlivých členov družstva musí byť uvedený rovnaký názov, aby boli členovia spárovaní a vytvorené jedno družstvo. Ďalej v individuálnej prihláške pretekára uvediete pozíciu/poradie člena a vzťah v rámci družstva : napr. \n 1. kapitán\n 2. syn alebo 2. sused\n 3. vnučka. Pri 1. členovi vždy uvádajte "kapitán" a potom pri každom ďalšom členovi jeho vzťah k 1. členovi - kapitánovi. Povolené sú minimálne 2-členné a maximálne 4-členné družstvá. Prihlásené družstvá si možete pozrieť na stránke výsledkov rodinných družstiev. Vzťahy v rámci družstva preukážte pri prezentácií hodnovernými dokladmi.