001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Preteky v roku 2021

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, s ľútosťou oznamujeme, že podujatie Akvatlon Šurany zorganizujeme v roku 2021 len v prípade bezproblémovej pandemickej situácie ohľadom COVIDu a Triatlon Hurbanovo v roku 2021 pre dlhodobo nevyhovujúcu kvalitu vody nebudeme organizovať. Ak to situácia dovolí a bude fungovať v plnej miere krytá plaváreň v decembri, tak zorganizujeme tradičný Vianočný akvatlon:
 • Vianočný akvatlon Nové Zámky, 19.12.2021, 7.ročník
 • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2021

Podporte nás 2% dane

Obraciame sa na športových priaznivcov a sympatizantov Triatlonového klubu Nové Zámky s výzvou na poukázanie 2% z daní nášmu občianskemu združeniu. Prostriedky, ktoré nám poukážete z 2% daní, budú použité na zabezpečenie pretekov – Vianočného akvatlonu Nové Zámky, popularizačných pretekov triatlonu v okolí Nových Zámkov. Na všetkých našich podujatiach výrazne podporujeme športovanie detí a mládeže (už v roku 2012 náš klub ako 1 na Slovensku priniesol kvalitne zorganizovaný triatlon aj pre deti do 11 rokov, dnes už pripravujeme preteky aj pre mladšie deti, najmladší účastíci na našich pretekoch zvyknú byť vo veku 6 rokov). Prostriedky budú tiež použité podporu našich pretekárov pri reprezentácii Slovenska na vrcholných medzinárodných podujatiach a na podporu partnerských podujatí po celom Slovenku.

Postup krokov na poukázanie 2% z dane (návod ostáva zachovaný podľa pravidiel z roku 2020, pre poukázanie zaplatenej dane z roku 2019):


Zamestnanec
 1. Najneskôr do 15.2.2021 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vyhotovenie „Potvrdenia o zaplatení dane za rok 2020“ (treba označiť "ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona").
 2. Najneskôr do 30.4.2021 doručiť na daňový úrad v mieste Vášho trvalého bydliska, alebo na centrálnu adresu DÚ:
     Daňový úrad Bratislava
     Ševčenkova 32
     P.O.Box 154
     850 00 Bratislava
  vyplnené nasledovné tlačivá:
Ak si chcete vytlačiť nevyplnený formulár, môžete použiť túto editovateľnú pdf verziu formuláru. Oba formuláre sú už vyplnené údajmi nášho klubu.
Poukazovaná suma 2% musí byť u zamestnancov najmenej 3€.Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie
V stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. "VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona" je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 5.strane - VIII. ODDIEL pre typ A resp. na 12.strane - XII. ODDIEL pre typ B, kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Poukazovaná suma 2% (resp. 3% pre dobrovoľníkov, ktorí odpracovali minimálne 40hod. dobrovoľníckych prác) musí byť u fyzických osôb najmenej 3€.Právnická osoba
V stanovenej lehote (zvyčajne do 31.3. aktuálneho roka) podať daňové priznanie a aj daň uhradiť. Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania a nachádza sa na 12.strane - VI. časť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby" (alebo v osobitnej prílohe, ak poukazujete viacerým prijímateľom), kde je potrebné vyplniť nasledujúce údaje o prijímateľovi:
IČO: 36107751, Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Triatlonový klub Nové Zámky
Sídlo: Mederská 26, 94057 Nové Zámky
Označte aj súhlas so zaslaním údajov.
Právnické osoby môžu poukázať 1% (po splnení podmienok až 2%) z dane, minimálna výška je 8€.

Viac informácií o systéme poukazovania 2% z dane nájdete aj na www.rozhodni.sk, .

Ďakujeme Vám za priazeň a podporu!


Preteky v roku 2020

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, s ľútosťou oznamujeme, že podujatia Akvatlon Šurany a Triatlon Hurbanovo v roku 2020 pre koronavírus nebudeme organizovať. Ak to situácia dovolí a bude fungovať aj krytá plaváreň, tak zorganizujeme tradičný Vianočný akvatlon:
 • Vianočný akvatlon Nové Zámky, 20.12.2020, 7.ročník
 • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2020

Držme si palce, aby sme v lete porazili najhlavnejšieho súpera - koronavírus! Potom budeme môcť zápoliť aj navzájom medzi sebou.

Malý vianočný akvatlon – pozvánka

Malý vianočný akvatlon Nové Zámky 2019

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, prijmite naše ospravedlnenie, že nám tento rok nevyšiel priestor na organizáciu Vianočného akvatlonu, tak ako ho poznáte a ako sa Vám vryl do srdca. Tento rok sme venovali viacej úsilia samotnej športovej príprave a veríme, že našimi výsledkami sme Vám tiež priniesli radosť. Bolo nám cťou reprezentovať Slovensko a celú našu triatlonovú rodinu.

Napokon sme sa predsa len rozhodli, že v komornej atmosfére si zasúťažíme na Malom vianočnom akvatlone v Nových Zámkoch dňa 22.12.2019 a zachováme reťaz tradície vianočných akvatlonov. Bude to taká naša otvorená klubová súťaž, kombinácia štafiet detí a vyrastenejších individuálnych pretekárov. Radi privítame aj hostí, ktorí si aj na poslednú chvíľu budú vedieť nájsť čas a chuť na súťaženie.

Všetkých záujemcov prosíme, aby sa prihlásili najneskôr do soboty 21.12.2019 do 10:00, aby sme stihli pripraviť všetko nevyhnutné na preteky. Viac informácií o Malom vianočnom akvatlone nájdete tu:

Akvatlon Šurany 2019 – poďakovanie

Akvatlon Šurany 2019

V krásnom teplom i keď trocha veternom dni sme spolu oslávili akvatlonový sviatok - 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone pre kategórie mladších a starších žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom, veríme, že sa Vám na pretekoch páčilo, nabili ste sa pozitívnymi zážitkami a boli ste spokojní so svojimi dosiahnutými výkonmi.

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, pomocníkom a podporovateľom podujatia za ich nezištnú pomoc, osobitne by sme chceli spomenúť:

Veľmi si to vážime. Bez ich pričinenia by tieto preteky nebolo možné zorganizovať.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!