001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Pozvánka na Akvatlon Šurany 2019

Akvatlon Šurany 2019

Pozývame všetkých pretekárov na 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21.7.2019 na prírodnom kúpalistu Tona v Šuranoch. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2019 a pre kategórie mladších a starších žiakov a žiačok zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone. Štart prvej kategórie (najmladšej s najkratšími vzdialenosťami) je o 9:00. Následne plynule po dokončení predošlej kategórie je štart nasledujúcej kategórie, štarty sú zoradené od najkratších vzdialeností po najdlhšie.
Pre neplavcov je možnosť súťažiť v behu na 10km - štart bude súčasne s akvatlonom 1-5km a pretekať sa bude formou "Akvatlon versus Beh".

Aktualizovane informácie o Akvatlone Šurany nájdete tu:

V rámci organizácie štartov dôjde k zlúčeniu štartu kategórií Sl.pohara aj Fit A na tratiach klasického akvatlonu 1-5km , plánovaný spoločný štart je o 11:20.
Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa príjemných zážitkov a kvalitné výkony!

Preteky v roku 2019

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu v roku 2019 pre Vás budeme organizovať nasledovné podujatia:
  • Akvatlon Šurany, 21.7.2019
  • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2019

S ľútosťou Vám oznamujeme, že Triatlon Hurbanovo v roku 2019 nebudeme organizovať. Ak máte chuť zúčastniť sa pretekoch v triatlone, tak si vyberte z bohatej ponuky podujatí, zoznam nájdete na stránke STÚ. Ak hľadáte podujatia organizované na špičkovej úrovni ako bol Triatlon Hurbanovo, tak Vám odporúčame podujatia, na ktorých sa zúčastníme aj my: Ak hľadáte preteky v najbližšej vzdialenosti, tak prídite do Dvorov nad Žitavou na Mikrotriatlon, na ktorom nás tiež nájdete.

Vianočný akvatlon – poďakovanie

Vianočný akvatlon Nové Zámky 2018

V pravej zimnej atmosfére po napadnutí čerstvého snehu sme novú sezónu 2019 už tradične otvorili Vianočným akvatlonom v Nových Zámkoch a vzájomným meraním a testovaním výkonnosti po prvej tretine príprav na nasledujúcu sezónu. Teší nás, že sme sa zišli aj napriek tomu, že preteky neboli zaradené do seriálu Slovenského pohára STÚ. Ak Vás nemilo prekvapilo nezaradenie pretekov do pohára a pýtate sa prečo to tak bolo a prekáža Vám to, tak smerujte svoje otázky a podnety na vedenie STÚ – výkonný výbor. V tomto smere musíte byť aktívni aj vy – pretekári.

Ďakujeme zúčastneným za hojnú účasť a pekné spätné väzby, čo nás zároveň zaväzuje k tomu, aby sme s touto tradíciou pokračovali aj naďalej. V ďalších ročníkoch oficiálne zaradíme do programu Vianočného akvatlonu okrem Fit behu aj Fit plávanie, ktoré sme tento rok otvorili. Plavecké preteky pre širokú verejnosť nebývajú bežne organizované.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zorganizovaniu pretekov, osobitne členom a pretekárom spolu s ich rodičmi a príbuznými z Triatlonového klubu Nové Zámky a Sport Club Slovakia Nové Zámky", STA TOUR, Atletickému klubu Nové Zámky a Novovitalu.

Zverejňujeme aj finálne výsledky pretekov:

Výsledky aktuálne, ale aj z predošlých ročníkov nájdete v pravom menu „Výsledky“.

Veľmi peknú reportáž, ktorú pripravil náš dlhoročný kamarát, triatlonista a moderátor Andrej Bartaloš, odvysielala v nedeľu v GBS aj RTVS, pozrite si ju vo video archíve, posledná reportáž, začiatok o 17:00 záznamu.

Dovoľte, aby sme Vám do nového roku a novej športovej sezóny 2019 zaželali veľa elánu a chuti trénovať, veľa zdravia a pevnej vôle, mnoho úspechov na pretekoch a naplnenie svojich predsavzatí.

Ďakujeme a prajeme Vám pokojné Vianoce a šťastný nový rok!

Vianočný akvatlon 2018 – pozvánka

Vianočný akvatlon Nové Zámky 2018

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu , srdečne Vás všetkých pozývame na naše preteky určené pre celú športovú verejnosť. Pôjde o 5.ročník Vianočného akvatlonu Nové Zámky, ktorý sa uskutoční v nedeľu 16.12.2018 na plavárni a sihoti v Nových Zámkoch. Preteky tento rok nebudú súčasťou Slovenského pohára, to však nebráni tomu, aby sme sa zišli a zasúťažili si spolu a prežili príjemná predvianočnú atmosféru. Navyše nám to otvára nové dimenzie súťaženia v akvatlone, otvára to nové možnosti pre zapojenie bežcov do akvatlonu, ktorý až tak veľmi netrúfajú na plávaní a bude to pre nich znamenať otvorenie brány do triatlonu.

Nový formát akvatlonu prinesie viac priamych súbojov, deti v žiackych kategóriách môžu vyzvať svojich rodičov na súboj – sú pripravené 2 úrovne pre Fit kategórie. Ale aj úplný (celý) akvatlon môžete absolvovať v rôznych pomerných vzdialenostiach a teda napríklad rodičia si môžu zvoliť variant s rovnako dlhým plávaním ako ich deti a potom na štarte behu budú zoradení podľa vzájomného plaveckého súperenia na rovnakej vzdialenosti. Tiež to otvára možnosť excelentným bežcom zamiešať v poradí úplného akvatlonu, ak si zvolia pomerný variant s kratším plávaním.

Do samostatne organizovanej bežeckej časti pretekov dopĺňame čistý beh v 4 rôznych vzdialenostiach. Čistí bežci budú súťažiť v priamom kontakte s akvatlonistami, v Gundersenovom štarte budú mať nastavení hendikep porovnateľný s akvatlonistami bežiacimi rovnakú vzdialenosť. Môžu sa motivovať dobiehaním a predbiehaním akvatlonistov.

A napokon ostávame verní už našej tradičnej súťaži rodinných družstiev, do ktorých sa môžu zapojiť aj čistí bežci, podmienkou je mať v družstve kapitána, ktorý absolvuje ktorúkoľvek zo vzdialeností akvatlonu. Ak chcete byť vyhodnotení aj v rámci rodinných družstiev, treba tieto údaje zadať resp. aktualizovať v prihláške, nežiadajte nás v deň pretekov, aby sme tieto údaje dopĺňali. Aktuálny zoznam si môžete pozrieť na prihlasovacej stránke po kliknutí na ikonu rodinného družstva v stĺpci kategória v zozname prihlásených.

Štart prvých rozplavieb (pre Novozámčanov a z okolia) bude o 7:00, plavecký program pre cezpoľných začína o 8:00.

Užijete si srdečnú rodinnú atmosféru a preteky, kde si to „svoje“ nájde každý bez ohľadu na vek a výkonnosť! Sledujte novinky, budete informovaní aj mailami. Tešíme sa na všetkých pretekárov.

Podrobné informácie o Vianočnom akvatlone nájdete tu:

Triatlon Hurbanovo 2018 – poďakovanie

Triatlon Hurbanovo 2018

V krásnom slnečnom septembrovom dni sme spolu oslávili triatlonový sviatok - 7.ročník Triatlonu Hurbanovo. Ďakujeme mestu Hurbanovo, všetkým sponzorom, STÚ a rozhodcom, členom a pretekárom z Triatlonového klubu Nové Zámky a dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili o úspešné zorganizovanie pretekov.

Každoročne krôčik po krôčiku napredujeme s organizáciou pretekov a po minuloročnom úspešnom zvládnutí M-SR všetkých kategórií (nádeje, žiaci, šprint triatlon od dorastu po AG) sme skvalitnenie podujatia v tomto roku mali náročné. Avšak zaradenie do STA TOUR 2018 a hlavne vďaka nezištnej podpore Slovenskej Triatlonovej Akadémie sme sa opäť posunuli vpred. V tomto trende chceme pokračovať ďalej aj v budúcich rokoch.

Veľká vďaka patrí zúčastneným pretekárom za ich príkladný prístup k organizačným pokynom a pretekaniu v duchu Fair-Play. Ak každý prispeje svojím dielom k bezproblémovému chodu pretekov, k tomuto patrí aj detailné oboznámenie sa s propozíciami pretekov ešte pred dňom podujatia, tak potom všetci môžeme vyjadriť spokojnosť a tešiť sa zo spoločne strávených chvíľ a uchovať si mnoho príjemných zážitkov.

Čo negatívne vnímam je obsadenie A-štartu šprint triatlonu:

  • nižšia účasť kvalitných výkonnostných pretekárov, hlavne dorastencov a juniorov, spôsobená aj veľmi nevhodným zaradením iných okrajových M-SR z multišportu do jedného víkendu spolu s triatlonom, navyše finálovými pretekmi Slovenského pohára v triatlone
  • zaradenie sa mnohých pretekárov, ktorí nezvládli udržať plný počet kôl na cyklistike a o kolo boli dobehnutí už na začiatku svojho 2 kola. Týmto ohrozovali plynulosť a bezpečnosť pretekania na čele pretekov a navyše neskorým príchodom do cieľa s časmi oveľa horšími ako 1:15 hod. ohrozili plánovaný časový harmonogram pretekov. Toto ma núti prehodnotiť generálny pardon a nabudúce striktne pristúpiť k stiahnutiu týchto pretekárov z trate v zmysle propozícií a štatútu daného A-štartu.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!