001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Trate

Triatlon Hurbanovo 2013

Trate pretekov budú totožné ako minulý rok.
K zmene dôjde iba na plaveckej časti šprint triatlonu, kde sa budú plávať 2 okruhy. Presné mapky a náčrty prinesieme v dostatočnom predstihu pred pretekmi. Výklad tratí bude uskutočnený pred každým štartom.

Šprint triatlon 700 m plávanie – 18 km cyklistika – 4,5 km beh

Plávanie: dva 350m okruhy s výbehom na breh. Pláva sa proti smeru hodinových ručičiek, t.j. bóje oboplávame po ľavej ruke.

Cyklistika: po uzatvorenej štátnej ceste 2.triedy, rovina, 3 okruhy tam a spať, každý okruh meria 6km. Trať je rovinatá.

Beh: V okolí štrkoviska – asfalt / poľná cesta v pomere 2/1. 3 okruhy po 1,5 km. Pri vbiehaní do 2 kola dostanete modrý náramok, pri vbiehaní do 3 kola dostanete oranžový náramok. Náramky musíte mať viditeľne umiestnené na zápästí pravej ruky tak, aby mali o vás prehľad pretekári, usporiadatelia a diváci. Do cieľovej rovinky budú vpustení iba tí pretekári, ktorí budú mať modrý aj oranžový náramok.Toto je mapka tratí z minulého roku:

Legenda k mape:
plávanie – modrá farba, tyrkysová – výbeh do depa
cyklistika – hnedá – 3 okruhy,
beh – zelená – 3 okruhy, červená – cieľová rovinka
občerstvovacie stanice – modré oblasti


Pozrieť Triatlon Hurbanovo - šprint na veľkej mape