001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Malý vianočný akvatlon – pozvánka

Malý vianočný akvatlon Nové Zámky 2019

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu, prijmite naše ospravedlnenie, že nám tento rok nevyšiel priestor na organizáciu Vianočného akvatlonu, tak ako ho poznáte a ako sa Vám vryl do srdca. Tento rok sme venovali viacej úsilia samotnej športovej príprave a veríme, že našimi výsledkami sme Vám tiež priniesli radosť. Bolo nám cťou reprezentovať Slovensko a celú našu triatlonovú rodinu.

Napokon sme sa predsa len rozhodli, že v komornej atmosfére si zasúťažíme na Malom vianočnom akvatlone v Nových Zámkoch dňa 22.12.2019 a zachováme reťaz tradície vianočných akvatlonov. Bude to taká naša otvorená klubová súťaž, kombinácia štafiet detí a vyrastenejších individuálnych pretekárov. Radi privítame aj hostí, ktorí si aj na poslednú chvíľu budú vedieť nájsť čas a chuť na súťaženie.

Všetkých záujemcov prosíme, aby sa prihlásili najneskôr do soboty 21.12.2019 do 10:00, aby sme stihli pripraviť všetko nevyhnutné na preteky. Viac informácií o Malom vianočnom akvatlone nájdete tu:

Akvatlon Šurany 2019 – poďakovanie

Akvatlon Šurany 2019

V krásnom teplom i keď trocha veternom dni sme spolu oslávili akvatlonový sviatok - 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý bol zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone pre kategórie mladších a starších žiakov. Ďakujeme všetkým zúčastneným pretekárom, veríme, že sa Vám na pretekoch páčilo, nabili ste sa pozitívnymi zážitkami a boli ste spokojní so svojimi dosiahnutými výkonmi.

Veľká vďaka patrí všetkým organizátorom, pomocníkom a podporovateľom podujatia za ich nezištnú pomoc, osobitne by sme chceli spomenúť:

Veľmi si to vážime. Bez ich pričinenia by tieto preteky nebolo možné zorganizovať.

Zverejnené sú výsledky pretekov.

Ďakujeme!

Pozvánka na Akvatlon Šurany 2019

Akvatlon Šurany 2019

Pozývame všetkých pretekárov na 5.ročník Akvatlonu Šurany, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21.7.2019 na prírodnom kúpalistu Tona v Šuranoch. Preteky sú súčasťou Slovenského pohára v akvatlone pre rok 2019 a pre kategórie mladších a starších žiakov a žiačok zároveň aj Majstrovstvami Slovenska v akvatlone. Štart prvej kategórie (najmladšej s najkratšími vzdialenosťami) je o 9:00. Následne plynule po dokončení predošlej kategórie je štart nasledujúcej kategórie, štarty sú zoradené od najkratších vzdialeností po najdlhšie.
Pre neplavcov je možnosť súťažiť v behu na 10km - štart bude súčasne s akvatlonom 1-5km a pretekať sa bude formou "Akvatlon versus Beh".

Aktualizovane informácie o Akvatlone Šurany nájdete tu:

V rámci organizácie štartov dôjde k zlúčeniu štartu kategórií Sl.pohara aj Fit A na tratiach klasického akvatlonu 1-5km , plánovaný spoločný štart je o 11:20.
Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa príjemných zážitkov a kvalitné výkony!

Preteky v roku 2019

Milí priatelia triatlonu, behu, plávania a športu v roku 2019 pre Vás budeme organizovať nasledovné podujatia:
  • Akvatlon Šurany, 21.7.2019
  • Vianočný akvatlon v Nových Zámkoch, december 2019

S ľútosťou Vám oznamujeme, že Triatlon Hurbanovo v roku 2019 nebudeme organizovať. Ak máte chuť zúčastniť sa pretekoch v triatlone, tak si vyberte z bohatej ponuky podujatí, zoznam nájdete na stránke STÚ. Ak hľadáte podujatia organizované na špičkovej úrovni ako bol Triatlon Hurbanovo, tak Vám odporúčame podujatia, na ktorých sa zúčastníme aj my: Ak hľadáte preteky v najbližšej vzdialenosti, tak prídite do Dvorov nad Žitavou na Mikrotriatlon, na ktorom nás tiež nájdete.

Vianočný akvatlon – poďakovanie

Vianočný akvatlon Nové Zámky 2018

V pravej zimnej atmosfére po napadnutí čerstvého snehu sme novú sezónu 2019 už tradične otvorili Vianočným akvatlonom v Nových Zámkoch a vzájomným meraním a testovaním výkonnosti po prvej tretine príprav na nasledujúcu sezónu. Teší nás, že sme sa zišli aj napriek tomu, že preteky neboli zaradené do seriálu Slovenského pohára STÚ. Ak Vás nemilo prekvapilo nezaradenie pretekov do pohára a pýtate sa prečo to tak bolo a prekáža Vám to, tak smerujte svoje otázky a podnety na vedenie STÚ – výkonný výbor. V tomto smere musíte byť aktívni aj vy – pretekári.

Ďakujeme zúčastneným za hojnú účasť a pekné spätné väzby, čo nás zároveň zaväzuje k tomu, aby sme s touto tradíciou pokračovali aj naďalej. V ďalších ročníkoch oficiálne zaradíme do programu Vianočného akvatlonu okrem Fit behu aj Fit plávanie, ktoré sme tento rok otvorili. Plavecké preteky pre širokú verejnosť nebývajú bežne organizované.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zorganizovaniu pretekov, osobitne členom a pretekárom spolu s ich rodičmi a príbuznými z Triatlonového klubu Nové Zámky a Sport Club Slovakia Nové Zámky", STA TOUR, Atletickému klubu Nové Zámky a Novovitalu.

Zverejňujeme aj finálne výsledky pretekov:

Výsledky aktuálne, ale aj z predošlých ročníkov nájdete v pravom menu „Výsledky“.

Veľmi peknú reportáž, ktorú pripravil náš dlhoročný kamarát, triatlonista a moderátor Andrej Bartaloš, odvysielala v nedeľu v GBS aj RTVS, pozrite si ju vo video archíve, posledná reportáž, začiatok o 17:00 záznamu.

Dovoľte, aby sme Vám do nového roku a novej športovej sezóny 2019 zaželali veľa elánu a chuti trénovať, veľa zdravia a pevnej vôle, mnoho úspechov na pretekoch a naplnenie svojich predsavzatí.

Ďakujeme a prajeme Vám pokojné Vianoce a šťastný nový rok!