001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Kedy a kde

Triatlon Hurbanovo 2018

Sobota 8.9.2018

9:00 ŠTART staršie žiačky a Fit ženy 0,4km – 10km – 2km   Slovenský pohár žiačok
9:05 ŠTART starší žiaci a Fit muži 0,4km – 10km – 2km   Slovenský pohár žiakov
9:25 ŠTART ŠPRINT TRIATLONU ženy 0,75km – 20km – 5km   Slovenský pohár v triatlone
12:00 ŠTART DETSKÉHO TRIATLONU - nádeje C a B 50m - 1km - 0,25km Slovenský pohár nádeje C,B
po dobehnutí posledného nasleduje štart ďalšej kategórie
cca 12:10 ŠTART DETSKÉHO TRIATLONU - nádeje A 100m - 2km - 0,5km Slovenský pohár nádeje A
po dobehnutí posledného nasleduje štart ďalšej kategórie
cca 12:25 ŠTART MLADŠÍ ŽIACI 200m – 5km – 1km   Slovenský pohár žiakov
13:30 ŠTART ŠPRINT TRIATLONU muži A-Elite 0,75km – 20km – 5km   Slovenský pohár v triatlone
15:30 ŠTART ŠPRINT TRIATLONU muži B-Hobby 0,75km – 20km – 5km   Slovenský pohár v triatlone

Miesto: Hurbanovo, štrkovisko Bohatá

Pokyny k organizácii príjazdov, dopravy a parkovania počas pretekov.

Na príjazdových cestách k centru pretekov budú prebiehať samotné preteky a počas pretekov budú tieto cesty uzavreté pre dopravu. Preto si naplánujte príjazdovú cestu vopred podľa predpokladaného harmonogramu priebehu pretekov, čas potrebný na absolvovanie trate pretekármi nevieme ovplyvniť. K dispozícii sú 3 príjazdové cesty: z mesta Hurbanovo (obmedzená bude počas priebehu bežeckej časti triatlonu), z obce Imeľ (uzatvorená bude počas priebehu cyklistickej časti triatlonu) a poľná cesta s horšou prejazdnosťou z okraja mesta Hurbanovo.

Upozorňujeme na zákaz parkovania pozdĺž všetkých príjazdových ciest! Berte ohľad na ostatných účastníkov pretekov a pozdĺž príjazdových ciest neparkujte, na týchto cestách sú situované trate pretekov a slúžia aj pre ostatných na príjazd / odjazd. Dodržujte pokyny usporiadateľov a parkujte iba vo vyhradenom priestore na parkovanie, viď vyznačená časť na mapke.

Príjazd z mesta Hurbanovo, navigácia.
Bude obmedzený v časoch počas priebehu bežeckej časti. Približné časy obmedzenia:
  9:20 - 11:00 (starší žiaci a Fit, šprint ženy - štarty 9:00 a 9:25)
12:00 - 12:55 (nádeje C,B,A a mladší žiaci - štarty 12:00, 12:10 a 12:25)
14:00 - 14:45 (šprint muži A - štart 13:30)
16:20 - 17:20 (šprint muži B - štart 15:30)

Príjazd z obce Imeľ, navigácia.
Bude uzavretý v časoch počas priebehu cyklistickej časti. Približné časy uzávery:
  9:00 - 10:40 (starší žiaci a Fit, šprint ženy - štarty 9:00 a 9:25)
12:00 - 12:50 (nádeje C,B,A a mladší žiaci - štarty 12:00, 12:10 a 12:25)
13:30 - 14:30 (šprint muži A - štart 13:30)
15:30 - 17:00 (šprint muži B - štart 15:30)

V prípade potreby si pozrite obchádzkovú trasu medzi prístupovými bodmi, ktorá je dlhá 10,6 km a trvá približne 12 minút.

Mapka organizácie príjazdov.


Pozrieť Organizácia (príjazd, parkovanie, prezentácia, zázemie) na veľkej mape

K dispoziícii je aj nová kompletná mapka s 3 vrstvami: príjazdy, trate šprint a fit, trate deti a žiaci, ktorých zobrazenie si viete ľubovoľne zapínať a vypínať.


Zväčšiť mapu