001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

ŠPECIÁLNE pre obyvateľov z okresov Nové Zámky a Komárno

Všetci to máte do Hurbanova na skok, preto Vám nič nebráni prísť si zasúťažiť a zdolať triatlon. Navyše vyhlasujeme súťaž o najlepší resp. najhodnotnejší ženský a mužský výkon pretekárov z okresov NZ a KN.

Hodnotenie výkonu bude podľa času počítaného pre rodinné družstvá. Ak budete štartovať viacerí z rodiny, tak sa prihláste sa aj do rodinných družstiev.

Okrem samostatnej súťaže máte zvýhodnené štartovné, tak sa bez váhania hneď prihláste na svoje preteky – dospelí a juniori si môžu vybrať podľa výkonnosti z dvoch vzdialeností a pre deti a mládež sú vzdialenosti prispôsobené veku. V prihláške uveďte mesto/obec a označte trvalé bydlisko príslušným výberom z možností Hurbanovo alebo okres NZ alebo okres KN.