001n_swim_13.jpg002n_cyk_13.jpg003n_run_13.jpg

Poďakovanie všetkým zúčastneným

Pekelné horúčavy, blížiace sa k historickým maximám, ktoré sprevádzali tento ročník Triatlonového festivalu, poriadne preverili výdrž pretekárov aj organizátorov.

Poďakovanie patrí všetkým pretekárom za ich účasť a ohľaduplné pretekanie, pri ktorom nedošlo k žiadnym vážnejším zraneniam.

Mimoriadna vďaka patrí celému organizačnému tímu. Vysoko si vážime ich celodennú prácu v náročných klimatických podmienkach.

Obzvlášť by sme chceli poďakovať mestu Hurbanovo za veľký podiel pri organizácii pretekov a všetkým sponzorom.